پایکان ایران ۱۴۰۱
نسخه‌ی قبلی : ۱۴۰۰ En

کنفرانس پایکان ایران ۱۴۰۱

:مکان و زمان دقیق برگزاری
!به زودی اطلاع رسانی خواهد شد

پایکان ایران ۱۴۰۱

 • کنفرانس پایکان ایران امسال برگزار خواهد شد. زمان (احتمالا در آبان ماه) و مکان دقیق کنفرانس به زودی مشخص خواهد شد.
 • [۳۱ مرداد ماه] فراخوان ارسال پیشنهادات باز است و شما می توانید تا ۳۰ مهر ماه پیشنهادات خود را ارسال کنید.

ویدیوهای ۱۴۰۰

درحال تکمیل!

حامیان

شرکت‌ها و سازمان‌هایی که کنفرانس پایکان ایران را حمایت می‌کنند، برگزاری کنفرانس را ممکن می‌سازند.

پایتون برای همه

یکی از دلایلی که پایتون دوستانه‌ترین و یکی از آسان‌ترین زبان‌های برنامه نویسی برای یادگیری است، وجود راه‌هایی است که اشخاص می‌توانند ایده‌هایی به منظور بهبود آن ارایه دهند. این کار از طریق پیشنهادهای بهبود پایتون یا PEP انجام می‌پذیرد. شناخته‌شده‌ترین آن‌ها مکتب یا دکترین پایتون (PEP 20 - Zen of Python) و راهنمای سبک برای کد پایتون (PEP 8 - Style Guide for Python Code) هستند.

پایتون کار بسیار باسابقه، تیم پیترز اصول راهنمای دیکتاتور خیرخواه جاویدان برای طراحی پایتون را به صورت خلاصه در قالب ۲۰ جمله‌ی قصار بیان می‌کند، که تنها ۱۹ مورد از آنها نوشته شده است؛ بنابراین مکتب پایتون عبارتست از:

 • زیبا بهتر از زشت است.
 • صریح بهتر از ضمنی است.
 • ساده بهتر از پیچیده است.
 • پیچیده بهتر از بغرنج است.
 • تخت بهتر از تو در تو است.
 • پراکنده بهتر از متراکم است.
 • خوانایی اهمیت دارد.
 • موارد خاص آنقدر خاص نیستند که قوانین را در هم‌بشکنند.
 • گرچه عملی بودن خلوص را مغلوب می‌کند.
 • خطاها هرگز نباید بی‌صدا بگذرند.
 • مگر اینکه به طور صریح ساکت شوند.
 • در مواجهه با ابهام، از وسوسه حدس زدن دوری کنید.
 • باید یک، و ترجیحا فقط یک، راه واضح برای انجام آن وجود داشته باشد.
 • اگر چه ممکن است آن راه در ابتدا واضح نباشد مگر اینکه هلندی باشید.
 • الان بهتر از هرگز است.
 • اگر چه هرگز اغلب بهتر از *همین* الان است. اگر توضیح پیاده‌سازی سخت باشد، ایده‌ی بدی است.
 • اگر توضیح پیاده‌سازی آسان است، ممکن است ایده‌ی خوبی باشد.
 • فضای نام‌ها یک ایده‌ی بسیار عالی هستند، بیایید بیشتر از آن‌ها استفاده کنیم!

به همه‌ی توسعه‌دهندگان جدید پایتون، بعد از اجرای اولین “Hello World!” این را امتحان کنید:

>>> import this