پایکان ایران ۱۴۰۱
نسخه‌ی قبلی : ۱۴۰۰ En

حامی شوید

کنفرانس پایکان ایران در قبال حمایت حامیان مزایایی را در نظر گرفته است، که در روزهای آینده جزییات آن مشخص خواهد شد.

در صورت تمایل به حمایت از این کنفرانس و ترویج زبان برنامه‌نویسی پایتون از طریق ایمیل زیر با ما در تماس باشید.

  • team@ir.pycon.org