پایکان ایران ۱۴۰۱
نسخه‌ی قبلی : ۱۴۰۰ En

ثبت نام

برای شرکت در کنفرانس ثبت نام الزامی است.

نحوه‌ی ثبت نام و تهیه بلیط از طریق سایت ایوند در روزهای منتهی به کنفرانس اطلاع‌رسانی خواهد شد. بدین منظور سایت و شبکه‌های اجتماعی کنفرانس را دنبال کنید.